Sharing International

2014: Hỗ trợ phát triển kinh tế, cải thiện sức khỏe cho các phụ nữ đơn thân với tổng số tiền VND 77,694,000

2015:  Hỗ trợ hộ Hồ Văn Dũng bị tai nạn bỏng xăng với tổng số tiền VND 11,000,000

Bên cạnh đó , Sharing International cũng hỗ trợ suất học bổng tại KOTO Foundation cho em Nguyễn Văn Trí (con trai lớn của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh – phụ nữ đơn thân nghèo tại Hàm Thuận Nam).