Lão Tử

Mục tiêu của Thiện Chí là cung cấp các dịch vụ mang lại lợi nhuận cho cộng đồng dựa theo tinh thần và tôn chỉ của Lão Tử (700 năm trước công nguyên).