Giới thiệu về Thiện Chí

Thời gian đầu, trung tâm Thiện Chí thành lập với vai trò là một tổ chức Phi lợi nhuận nhằm đào tạo, tư vấn và phát triển năng lực cộng đồng. Đến ngày 6/5/2004, Thiện Chí đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp giấy phép hoạt động, kể từ đó trung tâm Thiện Chí chính thức trở thành một tổ chức Phi Chính Phủ tại Việt Nam, hoạt động dựa trên các nguyên tắc cụ thể.

Trung tâm Thiện Chí thực hiện các dự án phát triển cộng đồng dựa trên các tiêu chí:

  1. Vùng có điều kiện kinh tế nghèo
  2. Có sự tham gia nhiệt tình của cộng đồng, các đối tác và chính quyền địa phương
  3. Có sự hợp tác bền vững, dài lâu