Cách nào hỗ trợ chúng tôi

  • Mua trực tuyến một món quà hàng ráp mảnh xinh xắn : www.mekong-quilts.org hoặc những món quà nhỏ xinh làm từ tre ghép, mây, lục bình qua: www. mekong-creations.org
  • Tài trợ cho một dự án quan trọng thí dụ như : Hỗ trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hỗ trợ vốn vay không lãi cho hộ khó khăn, cho các chương trình y tế cộng đồng, chương trình nông nghiệp…thông tin liên lạc qua email của Thiện Chí là: thienchihmy@vnn.vn