Giúp hộ khó khăn

Thiện Chí gigiuphokhokhanúp hộ khó khăn bằng cách:

  1. Cấp học bổng cho học sinh
  2. Hỗ trợ khám chữa bệnh
  3. Hỗ trợ vốn không lãi và tập huấn kỹ thuật cho nông dân
  4. Huy động cộng đồng và đóng góp xây nhà cho hộ khó khăn

 

 

Trang chủ