Y tế cộng đồng

Cp10604781hương trình này hỗ trợ tập huấn với nhiều chủ đề khác nhau như hỗ trợ tẩm mùng chống muỗi vào đầu mùa mưa để phòng bệnh sốt rét và sốt xuất huyết thuốc diệt giun cho học sinh và các trung tâm ý tế huyện, xã, thưởng và khuyến khích các hộ làm nhà vệ sinh, lắp đặt biogas, đào giếng. 

Ngoài ra Thiện Chí cùng phối hợp với UBND các huyện tích cực hưởng ứng phong trào ngày 31- 5 (Ngày thế giới không hút thuốc lá) hàng năm.