Giải thưởng – Danh hiệu đạt được

 

2014 – Giải thưởng Viet Nam NGO

Trong năm 2014, Thiện Chí vinh hạnh được nhận danh hiệu một trong các tổ chức phi chính phủ đạt tính minh bạch, giải trình do Trung tâm quản lý và phát triển bền vững MSD trao tặng.     

 

 

 

2005 – Giải thưởng sáng tạo Ngân Hàng Thế Giới

Thiện Chí luôn chú trọng vào vấn đề phát triển bền vững. Xử lý rác thải là 1 vấn đề đang được các nhà chức trách địa phương quan tâm trên khắp Việt Nam. Thiện Chí đã thực hiện 1 chương trình xử lý rác thải nhằm giảm thiểu lượng rác đang ngày càng gia tăng và sản xuất thành phân compost hữu cơ. Đồng thời, Thiện Chí cũng phát động chương trình thu gom vỏ chai nhựa từ học sinh các trường nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Số chai nhựa thu được sẽ bán lại để tái chế, vì vậy cũng góp phần làm tăng nguồn quỹ cho nhà trường. Chương trình cũng đã có tác động to lớn đến ý thức sử dụng các chế phẩm bằng nhựa trong cộng đồng Chương trình xử lý rác được đánh giá rất cao, và giành được giải thưởng cuộc thi sáng tạo do Ngân Hàng Thế Giới tổ chức vào năm 2005