Môi trường

Năm 2005, với sự tài trợ của ngân hàng thế giới, Thiện Chí đã hỗ trợ huyện Tánh Linh xây nhà máy xử lý rác tại xã Lạc Tánh. Sau đó, chúng tôi tiếp tục mở rộng chương trình xử lý rác bằng cách xây dựng thêm nhà máy xử lý rác tại xã Đồng Kho với sự tài trợ của quỹ Ford. Hai nhà máy này không những giúp xử lý rác, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra tại huyện Tánh Linh mà còn tái chế rác hữu cơ thành phân hữu cơ bán cho nông dân với giá ưu đãi. Hiện tại, chúng tôi đang lên kế hoạch xây dựng thêm nhà máy xử lý rác tại huyện Hàm Thuận Nam và mong nhận được sự ủng hộ của các nhà tài trợ.

 

 

 

Ngoài chương trình xử lý rác, Thiện Chí còn hỗ trợ trồng cây xanh dọc theo các tuyến đường công cộng, thu gom rác nilon tại các trường học và các khu vực tại địa phương, khuyến khích nông dân trồng rau sạch…Hộ nông dân này đã lắp đặt hệ thống Biogas

Trang chủ