Bình đẳng giới & Giáo dục giới tính

Chương trình triển khai nhằm khuyến khích phụ nữ nông thôn độc lập về kinh tế và hội nhập. Phụ nữ nông thôn đặc biệt là thành phần nghèo dễ tổn thương được cải thiện vai trò và vị trí của mình trong gia đình và ngoài xã hội thông qua đa dạng hóa sinh kế tăng thu nhập và hiểu biết tốt hơn về các quyền cơ bản của con người.  Song song đó, chương trình dạy kỹ năng sống và giáo dục giới tính cũng đang triển khai tại các trường cấp 2 trên địa bàn 3 huyện nhằm tăng tính giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam về bình đẳng giới, xây dựng thái độ, cái nhìn tích cực hơn hướng đến phụ nữ và trẻ em gái.

Các hoạt động triển khai hướng đến sự bình đẳng cho nữ giới:

  • Tập huấn cộng đồng 
  • Thành lập địa chỉ tin cậy, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc

 

 

 

 

  • Tổ chức lớp dạy kỹ năng sống và giáo dục giới tính cho học sinh cấp 2 
  • Hội thảo, hội

Trang chủ