contact_us

Thiện Chí Hàm Thuận Nam

Ngã 2, Phú Sum ,  xã Hàm Mỹ

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 8 99 224

Email: thienchi.hamthuannam@gmail.com

Văn Phòng Thiện Chí

Ngã 2, Phú Sum,  xã Hàm Mỹ,

huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 899 224

Email: thienchi.hamthuannam@gmail.com

   

Thiện Chí Tánh Linh

D15, xã Lạc Tánh

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 3 8 80 655

Email: thienchi.tanhlinh@gmail.com

Thiện Chí Đức Linh

36 đường Ngô Quyền, tổ 3, khu phố 6,
Thị trấn Đức Tài,

huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

ĐT: +84(0) 252 35 10 452

Email: thienchi.duclinh@gmail.com

Trang chủ