Tất cả bài viết của TC Moderator

Tổng LSQ Úc

2012: Chương trình hồ lọc nước phèn cho 50 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 164,535,000

2013: Chương trình cải thiện cơ sở vật chất và môi trường học tập cho học sinh tại Hàm Thuận Nam với tổng số tiền  VND 176,508,000

AVI

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho học sinh nông thôn với tổng số tiền  AUD 10,202

2014: Chương trình hộp học tập cộng đồng với tổng số tiền AUD 9,976

AmCham

2012: Chương trình cải thiện sức khỏe cho phụ nữ nông thôn với tổng số tiền VND 100,520,000

2013: Chương trình hỗ trợ hồ lọc nước phèn cho 27 hộ dân nghèo tại Đức Linh với tổng số tiền VND 100,926,000

BBGV

2012: Chương trình hỗ trợ trung tâm vi tính cho 6 trường tiểu học với tổng kinh phí VND 169,000,000 

2013: Hỗ trợ nhà vệ sinh cho 8 trường mẫu giáo với tổng số tiền VND 207,000,000

HSBC

2012: Hỗ trợ 8 trung tâm vi tính cho trường tiểu học với tổng số tiền USD 13,800

2014: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh với tổng số tiền USD 5,720

2016:Hỗ trợ 8 khu thể chất mẫu giáo tại Đức Linh: USD 6,645

2016: Hỗ trợ hồ lọc nước phèn tại Đức Linh: USD 6,818

2016: Hỗ trợ xây sân trường và sửa chữa bàn ghế 8 trường tiểu học và trung học cơ sổ tại Hàm Thuận Nam: USD 6,773

Giải thưởng – Danh hiệu đạt được

 

2014 – Giải thưởng Viet Nam NGO

Trong năm 2014, Thiện Chí vinh hạnh được nhận danh hiệu một trong các tổ chức phi chính phủ đạt tính minh bạch, giải trình do Trung tâm quản lý và phát triển bền vững MSD trao tặng.     

 

 

 

2005 – Giải thưởng sáng tạo Ngân Hàng Thế Giới

Thiện Chí luôn chú trọng vào vấn đề phát triển bền vững. Xử lý rác thải là 1 vấn đề đang được các nhà chức trách địa phương quan tâm trên khắp Việt Nam. Thiện Chí đã thực hiện 1 chương trình xử lý rác thải nhằm giảm thiểu lượng rác đang ngày càng gia tăng và sản xuất thành phân compost hữu cơ. Đồng thời, Thiện Chí cũng phát động chương trình thu gom vỏ chai nhựa từ học sinh các trường nhằm tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường. Số chai nhựa thu được sẽ bán lại để tái chế, vì vậy cũng góp phần làm tăng nguồn quỹ cho nhà trường. Chương trình cũng đã có tác động to lớn đến ý thức sử dụng các chế phẩm bằng nhựa trong cộng đồng Chương trình xử lý rác được đánh giá rất cao, và giành được giải thưởng cuộc thi sáng tạo do Ngân Hàng Thế Giới tổ chức vào năm 2005

Hãy đến với chúng tôi!

Chúng tôi luôn sẵn sàng chào đón bạn đến thăm tổ chức chúng tôi. Hãy đến và tự mình trải nghiệm!  

Tổ chức của chúng tôi hoạt động tại 3 huyện nông thôn tỉnh Bình Thuận bao gồm: Đức Linh, Tánh Linh và Hàm Thuận Nam.