contact_us

Thien Chi office in Ham Thuan Nam district

Nga 2, Phu Sum village, Ham My coomune

Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province

Tel : +84(0) 252 3 8 99 224

Email:thienchi.hamthuannam@gmail.com

Thien Chi head office

Nga 2, Phu Sum village, Ham My commune,

Ham Thuan Nam district, Binh Thuan province

Tel : +84(0) 252 3 899 224

Email:thienchi.hamthuannam@gmail.com

   

Thien Chi office in Tanh Linh district

D15, Trai Ca Area, Lac Tanh

Tanh Linh district, Binh Thuan province

Tel: +84(0) 252 3 8 80 655

Email: thienchi.tanhlinh@gmail.com

Thien Chi office in Duc Linh district

36 đường Ngô Quyền, tổ 3, khu phố 6,
Thị trấn Đức Tài,

Duc Linh district, Binh Thuan province

Tel: +84(0) 252 35 10 452

Email: thienchi.duclinh@gmail.com

Thienchi website: thienchi.org

Home