Điển hình: Tổ chức Terre d'Oc

Terre d'Oc was looking for a reliable supplier, and via the Mekong Plus website it heard about Thiện Chí. Terre d'Oc puts the priority to high quality products but also to sustainable development.

The first order was for incense sticks, then little incense cones. Later Terre d'Oc added orders for rattan, bamboo items etc. .......More >>

Đối tác trong nước

Trung tâm hỗ trợ và phát triển cộng đồng Ánh Dương tại Hậu Giang: www.anhduonghg.org

-Uỷ ban nhân dân huyện
-Các ban ngành của chính phủ ( Y tế, Nông nghiệp, Môi trường, Giáo dục, Kế hoạch và đầu tư)
-Hội liên hiệp phụ nữ các huyện...More >>