Y tế cộng đồng

Chương trình này hỗ trợ tập huấn với nhiều chủ đề khác nhau như hỗ trợ tẩm mùng chống muỗi vào đầu mùa mưa để phòng bệnh sốt rét và sốt xuất huyết thuốc diệt giun...More >>

Ngày không hút thuốc lá

Ngày 31/5 hàng năm là ngày thế giới không hút thuốc lá. Ở các nước đang phát triển, người dân ít ý thức được về tác hại của việc hút thuốc lá và thiếu hoặc không tiếp cận được với việc chăm sóc y tế hiện đại.

Để nâng cao nhận thức về các bệnh tật do hút thuốc lá, năm nay, tại 3 vùng dự án Thiện Chí tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng nhằm tìm hiểu, nâng cao ý thức và phòng tránh các tác hại của việc hút thuốc lá....More >>