Tạo việc làm

Thiện Chí đã thành happyquilters lập 5 nhóm ráp mảnh tại huyện Đức Linh và 1 nhóm tại huyện Hàm Thuận Nam, mỗi nhóm từ 20 - 25 phụ nữ.

Các nhóm này tạo ra nhiều loại sản phẩm ráp mảnh khác nhau như vỏ gối, võng, vỏ mền...Những sản phẩm này được làm bằng tay với chất lượng rất cao....More >>