Giáo dục

Chương trình này tập trung vào:
Giáo dục sức khỏe cho học sinh như là cách chải răng, khám mắt, cấp kính cho học sinh nghèo
Thành lập các trung tâm vi tính cũ và tập huấn bảo trì máy tính cho giáo viên...More >>