Giải thưởng - Danh hiệu đạt được

 2014 - Giải thưởng Viet Nam NGOTrong năm 2014, Thiện Chí vinh hạnh được nhận danh hiệu một trong các tổ chức phi chính phủ đạt tính minh bạch, giải trình do Trung tâm quản lý và phát triển bền vững MSD trao tặng.        2005 - Giải thưởng sáng tạo Ngân Hàng Thế GiớiThiện Chí luôn chú trọng vào vấn đề phát triển bền vững. Xử lý rác thải là 1 vấn đề đang được các nhà chức trách địa phương quan tâm trên khắp Việt Nam. Thiện Chí đã thực hiện 1 chương trình xử lý rác thải nhằm giảm thiểu...More >>

Vusta khen tặng

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận (viết tắt là Vusta) đã nhiều lần khen tặng và đánh giá Thiện Chí là một tổ chức phi chính phủ gương mẫu. Chính quyền tỉnh cũng đề nghị Thiện Chí truyền đạt kinh nghiệm và giúp đỡ các tổ chức phi chính phủ cũng như các tổ chức khác tại địa phương....More >>